VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

 

      UBND TỈNH NINH THUẬN

BAN QUẢN LÝ VQG PHƯỚC BÌNH

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

S

TT

Nội dung chứng minh

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Đường dẫn điện tử

Sai phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Rút kinh nghiệm

Kỷ luật

 

Kiến nghị thu hồi

Đã thu hồi

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

 

1

Quyết định giao dự toán chi NS năm 2021

401/QĐ-UBND

17/12/2020

Quyết định

401/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

2

Quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2021

08/QĐ-UBND

6/1/2021

Quyết định

08/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

3

Quyết định giao dự toán năm 2021 Văn phòng BQLVQGPB

115/QĐ-BQLVQGPB

6/1/2021

Quyết định

115,116,117,05,06/QĐ-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quyết định giao dự toán năm 2021 Trung tâm GDMT và DVMTR

116/QĐ-BQLVQGPB

6/1/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Quyết định giao dự toán năm 2021 Hạt Kiểm lâm VQGPB

117/QĐ-BQLVQGPB

6/1/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Quyết định công khai dự toán  BQLVQGPB năm 2021

05/QĐ-BQLVQGPB

7/1/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

8

Quyết định công khai dự toán  Văn phòng BQLVQGPB năm 2021

06/QĐ-BQLVQGPB

7/1/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

6

Quyết định ban hành định mức chi tiêu nội bộ năm 2021

04/QĐ-BQLVQGPB

6/1/2021

Quyết định

04/QĐ-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

9

Quyết định phân bổ chỉ tiêu HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

334/QĐ-UBND

25/2/2021

Quyết định

334/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

10

Quyết định giao bổ sung dự toán 2021

18/QĐ-BQLVQGPB

9/3/2021

Quyết định

18/QĐ-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

11

Quyết định cắt giảm 50% chi hội nghị, đi công tác (Văn phòng VQG)

69/QĐ-UBND

27/7/2021

Quyết định

69,70,71/QĐ-UBND                          

 

 

 

 

 

 

 

12

Quyết định cắt giảm 50% chi hội nghị, đi công tác (Trung tâm GDMT)

70/QĐ-UBND

27/7/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

13

Quyết định cắt giảm 50% chi hội nghị, đi công tác (Hạt Kiểm lâm)

71/QĐ-UBND

27/7/2021

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

14

Thông báo và biên bản thảm tra quyết toán năm 2021 (Hạt kiểm lâm)

03/TB-BQLVQGPB

21/4/2022

Thông báo – Biên bản

03/TBBQLV 03 QGPB

 

 

 

 

 

 

 

15

Thông báo và biên bản thảm tra quyết toán năm 2021 (Văn phòng BQLVQG)

04/TB-BQLVQGPB

21/4/2022

Thông báo – Biên bản

04/TB-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

16

Thông báo và biên bản thảm tra quyết toán năm 2021 (Trung tâm GDMT)

05/TB-BQLVQGPB

21/4/2022

Thông báo – Biên bản

05/TB-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

17

Báo cáo công tác PCTN năm 2021

89/BC-BQLVQGPB

9/12/2021

Báo cáo

89/BC-BQLVQGPB

 

 

 

 

 

 

 

 

18 BC Ban Thanh tra nhân dân năm 2021   27/12/2021 Báo cáo Ban thanh tra nhân dân              

 

Số lượt đọc: 227 - Ngày cập nhật: 05/05/2022
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 3
Hôm nay: 53
Tuần này: 1,078
Tháng này: 29,650
Tất cả: 457,759
Designed by  Ninh Thuan Software