VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
CHỨC NĂNG và NHIỆM VỤ CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

I. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

1. Tên gọi và đơn vị chủ quản

- Tên gọi: Vườn Quốc gia Phước Bình.

- Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Vị trí 

VQG Phước Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc đặt tại 2 địa điểm như sau:

- Trụ sở chính đặt tại xã Phước Bình huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

- Văn phòng đại diện đặt tại TP. Phan Rang-TC tỉnh Ninh Thuận.

3. Chức năng

Bảo tồn và phục hồi tài nguyên thiên nhiên, phát triển và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia; nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học; mở rộng các hoạt động dịch vụ khoa học, học tập; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, tham quan du lịch và giáo dục môi trường theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN CỦA VQG PHƯỚC BÌNH

Cơ bản được giữ nguyên theo quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số: 78/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học củaVQGPB gồm:

- Xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển VQGPB;

- Xây dựng quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng về bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phát triển cộng đồng;

- Thực hiện các biện pháp nhằm phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước, đồng thời phối hợp với chính quyền huyện, xã sở tại để bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên khác;

- Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ bệnh dịch và sinh vật ngoại lai xâm hại, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây thiệt hại đến Vườn Quốc gia;

-. Khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm, các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng; bảo tồn tính đa dạng sinh học;

- Tham gia lập dự án và là chủ đầu tư các dự án vùng đệm để ổn định cuộc sống nhân dân; thiết lập quy chế trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình trong công tác quản lý bảo vệ, bảo tồn VQG;

- Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan trong VQG phục vụ nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và các dịch vụ nghiên cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển động, thực vật rừng, đặc biệt là đối với các loài động, thực vật quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp tại VQG theo chương trình, đề tài, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật rừng quý hiếm;

- Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp, mô hình khuyến lâm, nông, ở vùng đệm, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong vùng đệm;

- Chấp hành quy định của nhà nước trong các lĩnh vực: thu thập mẫu vật, nguồn gen và vận chuyển, lưu giữ, công bố mẫu vật; quản lý người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nếu hoạt động nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài.

3. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, hoạt động dịch vụ về môi trường rừng:

- Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và trình duyệt quy hoạch, dự án phát triển du lịch sinh thái của VQG và tổ chức thực hiện; tạo nguồn thu từ du lịch để tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững;

- Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường và các hình thức đầu tư phát triển du lịch sinh thái khác để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định của pháp luật; hướng dẫn kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết;

- Tuyên truyền, giáo dục môi trường nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho khách du lịch và cộng đồng dân cư; thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách du lịch;

- Thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng như bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, điều tiết và duy trì nguồn nước, hấp thụ và lưu giữ các bon, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, sử dụng nguồn nước… theo quy định của pháp luật về chính sách chi trả dịch vụ môi trường;

- Tổ chức cho cộng đồng dân cư sống trong vùng lõi và vùng đệm tham gia các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động du lịch sinh thái, cải thiện sinh kế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu nhập cho người dân gắn với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.

4. Lập các dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia, là chủ đầu tư các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước; lập dự toán chi phí hoạt động hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các quy định hoạt động của Vườn Quốc gia theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên ngành.

- Thực hiện chức năng quản lý về lâm nghiệp, giám sát theo dõi mọi hoạt động đến Vườn Quốc gia;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn trong VQG và vùng đệm.

6. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý bộ máy tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện tại TP. Phan Rang -Tháp Chàm là trung tâm đầu mối tiếp nhận các thông tin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến với đơn vị. Nơi tiếp nhận các hoạt động dịch vụ của VQGPB đồng thời là nơi giới thiệu, quảng bá hoạt động du lịch sinh thái; giáo dục môi trường; các sản phẩm du lịch của đồng bào địa phương đến với các tổ chức, cá nhân. Văn phòng đại diện là cơ sở đào tạo, học tập, nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hoạt động của Văn phòng đại diện do Giám đốc VQGPB quyết định, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của đơn vị để bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp.

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Văn phòng đại diện: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0683.827834; Fax: 0683.826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: Vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 47
Hôm nay: 66
Tuần này: 226
Tháng này: 3,565
Tất cả: 178,751
Designed by  Ninh Thuan Software