VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

 KẾ HOẠCH

 

 
 

 

 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 

 

          Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW);
        Căn cứ Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022;
        Căn cứ Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025;
         Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Công văn số 1154/UBND-VXNV ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022;
         Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BQLVQGPB ngày 07/10/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025;
        Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, như sau: Dowload: Kế hoạch 
Số lượt đọc: 286 - Ngày cập nhật: 25/04/2022
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 16
Hôm nay: 173
Tuần này: 1,270
Tháng này: 21,050
Tất cả: 426,018
Designed by  Ninh Thuan Software