VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

 CH SỰ NGHIỆP NĂM 2020:

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020;

- Quyet dinh giao bien che  2020;

- Quyet dinh quy che noi bo 2020;

- BB duyet QT VP VUON 2020;

- BIEN BAN THAM DINH PHUONG AN PCCCR 2020;

- Chuong trinh THTK-CLP nam 2020;

- PHU LUC SO 2 THTKCLP 2020;

- QD cong khai DT dau nam Van phong VQG;

- QD cong khai DT dau nam 2020;

- QD CTTHTKCLP 2020 UB TINH;

- QĐ GIAO BO SUNG PCCCR 2020;

- QĐ GIAO DU TOAN DAU NAM 2020;

- QĐ GIAO DU TOAN DAU NAM UBND TINH 2020;

- QĐ PHE DUYET PHUONG AN PCCCR 2020;

- QĐ THU SU NGHIEP 2020;

- Thong bao duyet QT TTGDMT 2020;

-Thong bao duyet QT HKL2020;

-BB duyet QT TTGDMT 2020;

- BB duyet QT H KL 2020;

- Quyet dinh cat giam du toan 2020;

- Quyet dinh dieu chinh du toan 2020;

- Quyet dinh giao du toan 2020 VQG;

- Quyet dinh giao du toan BoTot -bo sung;

- Thong bao duyet QT VP VUON 2020;

- Thông báo thời gia xét duyệt quyết toán 2020;

- THUYET MINH DU TOAN 2020 VAN PHONG;

- THUYET MINH DU TOAN 2020

-Bien ban HKL2019;

-Bien ban Trung tam2019;

 -Phu bieu phi le phi2019;

-Thong bao HKL2019;

-Thong bao Trung tam2019;

-Thong bao VQG2019.

-Bien ban VQG2019.

-quyettoan2019(1)

-quyếttoan22019(2)

Số lượt đọc: 287 - Ngày cập nhật: 13/08/2021
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 46
Hôm nay: 210
Tuần này: 1,307
Tháng này: 21,087
Tất cả: 426,055
Designed by  Ninh Thuan Software