VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH  CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

          Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP;

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ trong năm 2020, cụ thể sau: download: Kế hoạch Số 10/KH-BQLVQGPB

Số lượt đọc: 446 - Ngày cập nhật: 13/07/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 51
Hôm nay: 56
Tuần này: 56
Tháng này: 19,278
Tất cả: 341,525
Designed by  Ninh Thuan Software