VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Vườn Quốc gia Phước Bình

 
 
            Căn cứ Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
          Căn cứ Công văn số 2374/SNNPTNT-VP ngày 01/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát trển nông thôn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
          Vườn Quốc gia Phước Bình thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:
          *Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Vườn Quốc gia Phước Bình:
          - Họ và tên: Nguyễn Công Vân
          - Chức vụ: Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình
          - Số điện thoại: 0918068336
          - Địa chỉ email: congvanvqg@gmail.com
          Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Vườn sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
         Khi được ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đăng tải trên trang tin của đơn vị.
        *Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp Vườn Quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận./. 
           Download: Thông báo số: 11/TB-VQGPB ngày 18/9/2017

 

Số lượt đọc: 1004 - Ngày cập nhật: 19/09/2017
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Văn phòng đại diện: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0683.827834; Fax: 0683.826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: Vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 28
Hôm nay: 122
Tuần này: 839
Tháng này: 10,590
Tất cả: 267,451
Designed by  Ninh Thuan Software