VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
Kế hoạch Tổ chức đánh giá Chương trình hành động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm GDMT&DVMTR trực thuộc BQL VQGPB

 KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng trực thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình

 

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận;

Căn cức Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1649-QĐ/TU ngày 21/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chuyển Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng Phước Bình từ trực thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình sang trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/CB ngày 10/6/2019 của Chi bộ Vườn Quốc gia Phước Bình về việc giới thiệu nhân sự tham gia đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

          Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng trực thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, cụ thể như sau: Download

Số lượt đọc: 566 - Ngày cập nhật: 09/07/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 36
Hôm nay: 211
Tuần này: 266
Tháng này: 26,044
Tất cả: 467,235
Designed by  Ninh Thuan Software