VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
Dự thảo kiện toàn tổ chức Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo nêu trên; đồng thời để phù hợp với nhiệm vụ được giao hiện nay. Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình xây dựng dự thảo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định Thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số Quyết định số 311/2007/QĐ-UBND ngày 18/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.

Để có cơ sở tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình kính đề nghị quý Sở, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nghiên cứu, phối hợp tham gia góp ý các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý xin gởi về Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình trước ngày 21/7/2018. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, xin hiểu là quý cơ quan thống nhất với nội dung dự thảo.

Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình kính đề nghị quý Sở, Ủy ban huyện Bác Ái quan tâm phối hợp.

 

Trân trọng./.

 

Xem chi tiết: tại đây

Số lượt đọc: 473 - Ngày cập nhật: 17/07/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Văn phòng đại diện: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0683.827834; Fax: 0683.826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: Vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 5
Hôm nay: 1
Tuần này: 555
Tháng này: 7,340
Tất cả: 253,423
Designed by  Ninh Thuan Software