VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
DỰ THẢO ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH TỈNH NINH THUẬN

DỰ THẢO

ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tố chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện Công văn số 471/UBND-KGVX ngày 31/01/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triến khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác ủy quyền quản lý đối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức Vườn quốc gia Phước Bình theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo nêu trên; đồng thời để phù họp với nhiệm vụ được giao hiện nay. Vườn quốc gia Phước Bình xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình và dự thảo các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.

Để có cơ sở tham mưu, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Vườn quốc gia Phước Bình kính đề nghị quý Sở, ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nghiên cứu, phối họp tham gia góp ý các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý xin gởi về Vườn quốc gia Phước Bình trước ngày 10/4/2018. Nếu sau thời hạn nêu trên, Vườn quốc gia Phước Bình không nhận được văn bản góp ý thì xin hiểu là quý cơ quan thống nhất nội dung dự thảo.

Vườn quốc gia Phước Bình kính đề nghị quý Sở, ủy ban huyện Bác Ái quan tâm phối họp.

               Trân trọng./.

Download: DỰ THẢO ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH TỈNH NINH THUẬN

Số lượt đọc: 191 - Ngày cập nhật: 28/03/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Văn phòng đại diện: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0683.827834; Fax: 0683.826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: Vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 4
Hôm nay: 74
Tuần này: 525
Tháng này: 3,587
Tất cả: 184,032
Designed by  Ninh Thuan Software